top of page

Milyen módszerekkel dolgozom?

Milyen módszereket használok a párkapcsolati tanácsadás során?

Párkapcsolati tanácsadás Budapest

A párkapcsolati tanácsadás egyik paradoxona, hogy a pszichológus nem ad tanácsokat. Ennek az egyik oka az, hogy a tanácsok rövid életűek, sokszor a szituációnak szólnak és sok esetben nem a valódi problémára koncentrálnak.

 

Ezzel szemben sokkal tartósabb eredményt hoz a folyamat során, ha kliensek, párok önerőből, felelősséget vállalva saját maguk jönnek rá a nekik legjobb és hosszú távú, saját megoldásaikra. Ebben támogatom én a klienseimet.

Eszközöket természetesen a tanácsadás során használok. Első számú és legfontosabb segítség a saját személyiségem. Ez az jelenti, hogy a klienseknek és a pároknak egy hiteles, empatikus és elfogadó környezetet biztosítok. Ez a legfontosabb. Ez természetesen nem jelent folyamatos "bólogatást", hanem inkább aktív reflexiót, párbeszédet és empatikus konfrontációt.

Emellett több olyan eszközt és módszert is használok, amelyek segítik az a tanácsadás folyamatát és azt, hogy a kliensek és a párok saját maguk jöjjenek rá a nekik legjobb megoldásokra.

Közel áll hozzám a tranzakcióanalízis módszere, amelynek során a kliens különböző énállapotait nézzük meg, nem csupán statikus, hanem dinamikus vonatkozásaiban is.

Emellett hasznosnak tartom a kognitív terápia bizonyos eszközeit, amelyek sokszor azért hasznosak, mert segíthetnek a kliensnek "nézőpontot váltani". Sok kliens ezt úgy írja le, hogy valami "átkattant". Azt azonban, hogy mi, hogyan és hova kattan át, mindig a kliens tudja csupán. Kész megoldások nincsenek.

Fontos és nagyra becsült módszer, illetve attitűd számomra Irvin Yalom egzisztencialista módszere. Ami nagyon fontos ebben véleményem szerint a felelősségvállalás magunkért és a döntéseinkért. Ez igyekszem a tanácsadás során kiemelten kezelni és átadni a klienseimnek.

Végül és elsősorban a személyközpontú attitűd segít ahhoz, hogy a saját személyiségemmel, a klienseimmel és a párokkal alakuló kapcsolat során a fejlődés meginduljon és a kliensek megtalálják a pszichológiai és párkapcsolati tanácsadás során a nekik legjobbat.

Farkasházy Menyhért pszichoanalitikus egyszer fiatalkorában csatlakozott Szondy Lipóthoz egyik előadása után és megkérdezte: - Mégis bátyám, melyik a legjobb pszichoterápiás módszer? Erre Szondy kivette a pipát a szájából és így felelt: - Teljesen mindegy, te szamár! Mindig a személyiségeddel gyógyítasz! (Popper Péter nyomán. Popper Péter: Lélek és gyógyítás)

bottom of page